•  koncerty

 

  •  recepcie 

 

  •  slávnosti

 

     
  •  profesionálni hudobníci

 

  •  jedinečné interpretácie

 

  •  široký repertoár

 

 

Profil združenia

Komorné združenie TUBAROSE z Bratislavy, je originálne hudobné združenie profesionálnych hudobníkov. Vyznačuje sa osobitou a netradičnou interpretáciou vážnej hudby, ktorú vytvára využitie, pre takéto formy netradičných hudobných nástrojov, ako tuba a basová gitara. Niektoré skladby, hrané na ich koncertoch sa vďaka obsadeniu týmito nástrojmi môžu zdať nezvyčajné.
S tubou, najhlbším plechovým dychovým nástrojom sa stretávame vo veľkých symfonických alebo dychových orchestroch. Členovia Komorného združenia TUBAROSE, absolventi Konzervatória v Bratislave a VŠMU chceli ale ponúknuť niečo nové: pokúsiť sa prelomiť predsudky voči tomuto nástroju, ktorý sa dostáva na ich koncertoch k slovu ako sólový i komorný nástroj.
Ďalšou zaujímavosťou je, že v tomto združení sa dostáva ku slovu aj basová gitara, nástroj s ktorým sa pri interpretácii vážnej hudby zvyčajne nestretávame. 
Združenie Tubarose sa verejnosti predstavilo prvýkrát  v roku 1997, na koncerte Bratislavského Kultúrneho leta a v tom istom roku aj v cykle generačných koncertov Tóny na Dunaji. Od tých čias sa Tubarose zúčastňuje týchto podujatí pravidelne. Popri týchto pravidelných predstaveniach Tubarose vytvára originálne hudobné zážitky a atmosféru aj na spoločenských a slávnostných podujatiach a rôznych súkromných a firemných akciách na Slovensku aj v Rakúsku.

Repertoár

V interpretácii Komorného združenia TUBAROSE ožíva najmä hudba baroka (G. F. Händel, J. S. Bach, T. Albinoni, G. Ph. Telemann, A. Vivaldi, G. B. Loeillet) - ktorá je vhodná i pre koncertovanie v chrámoch - ale s radosťou a s úspechom prevádzajú i skladby jedného z členov telesa (D. Šimonovič), ktoré vznikli priamo pre neobvyklé obsadenie Komorného združenia. Toto netypické teleso v zložení 2 - 5 hudobníkov má však dispozície obsiahnuť aj repertoár iných štýlov a období.

Naša ponuka

Komorné združenie Tubarose môže vystupovať na:

  • koncertoch
  • slávnostiach
  • recepciách
  • výchovných koncertoch
a rôznych spoločenských podujatiach, kde svojou originálnou a profesionálnou hudobnou produkciou vytvára jedinečnú atmosféru.


Kontakt a ďalšie informácie

propagáciu, realizáciu vystúpení a manažérske služby zabezpečuje združenie pre propagáciu umenia  Artspace.
tel.: 0902 407857
email:
kontakt@artspace.sk